En ordbok

Fra militærsk til sivilsk – og tilbake!

Ordlista er under utarbeidelse og er blitt til takket være
Arne Henrik Storm, Gnist Consulting og Truls B. Johansen, Element Logic.
Har du en kommentar eller innspill til andre/flere ord, kontakt tor@nestesteg.no