Styret

I forbindelse med søknaden til NOKUT for fagskolegodkjenning etablerte vi et AS og et meget resurssterkt styre med medlemmer fra mange forskjellige bransjer og roller. Med dette styret og deres kloke råd stiller vi godt rustet til å utvikle et annerledes og attraktivt utdannings-, kurs og karrieretilbud; Neste steg. Bli litt bedre kjent med våre styremedlemmer nedenfor.