Neste steg, tredagersprogrammet

3 dager med foredrag, samtaler og bevisstgjøring av egen kompetanse