Neste steg, tredagersprogrammet

3 dager med foredrag og samtaler, bli bevisst egen kompetanse