Kurs

Steg 3

Bygg videre på din deltakelse på Neste steg Programmet eller som student på Neste steg Utdanning, og posisjoner deg mot sitt neste steg gjennom individuell oppfølging, verktøy og veiledning i prosessen.