Kurs

Neste steg

Et unikt tilbud til toppidrettsutøvere og personell fra Forsvaret som ønsker bli mer bevisst egen kompetanse, og hvordan den kan brukes i et neste steg