Kurs

Neste steg Pluss

Et unikt tilbud til personell fra Forsvaret og trenere/ledere fra idretten med lang erfaring fra arbeidslivet, som ønsker mer innsikt i hva en kan og hvordan kompetansen kan oversettes.