Spørsmål fra oss som

driver næringsvirksomhet og lurer på…

Svarer….

Denne ordlista er utarbeidet i samarbeid med Christoffer og de kunnskapsrike medarbeiderne på supportavdelingen hos Fiken. Neste steg har et samarbeid med Fiken som innebærer en rabatt, tilgang til veiledning og rådgiving slik at driften av næringsvirksomheten blir best mulig for deltakere på våre Neste steg onlinekurs!

Har du en kommentar eller innspill til andre/flere ord, kontakt tor@nestesteg.no