Spørsmål fra oss som

driver næringsvirksomhet og lurer på…

Denne ordlista er utarbeidet i samarbeid med christoffer.trebler@fiken.no og supportavdelingen hos Fiken. Neste steg har et samarbeid med Fiken som innebærer en rabatt, tilgang til veiledning og rådgiving slik at driften av næringsvirksomheten blir best mulig.

Har du en kommentar eller innspill til andre/flere ord, kontakt tor@nestesteg.no