Vår filosofi:

Den gylne sirkel

Vi mener læring bør være en del av livet, selv etter endt utdanning og yrkesliv.

Med vår fire-stegs prosess sikrer vi livslang læring i praksis for alle våre deltakere.

Slik sikrer vi livslang læring
Steg 1

Ny kunnskap og nettverk.

Steg 2

Praktisk anvendelse av ny kunnskap og nettverk i ny eller eksisterende jobb.

Steg 3

Mentor og/eller foreleser i Neste Stegs kurs og programmer.

Steg 4

Kunnskapspåfyll, nye kurs.

Steg 1

Ny kunnskap og nettverk.

Steg 2

Praktisk anvendelse av ny kunnskap og nettverk i ny eller eksisterende jobb.

Steg 3

Mentor og/eller foreleser i Neste Stegs kurs og programmer.

Steg 4

Kunnskapspåfyll, nye kurs.

Hvordan gjør vi det?

Neste steg startet opp som et tredagers kurs hvor veteraner og toppidrettsutøvere møttes, delte erfaringer og ble mer bevisst egen kompetanse og sitt neste steg. Siden 2019 har nær 80 deltakere deltatt på våre kurs og programmer som utover tre dagers samlingene inneholder opplæring i IT-sikkerhet, oppstart av ny virksomhet og muntlig formidlingskurs.

I tredagersprogrammet vil en mentor kobles med hver deltaker og være tilgjengelig for sparring i et år. Våre mentorer har erfaring fra arbeids-/næringsliv og er gjerne en alumer som har hatt samme erfaring som deltakerne, men har bygd et nytt nettverk i næringslivet. Dette nettverket vil deltakeren bli innlemmet i slik at det åpner seg flere muligheter i arbeidslivet.

For å holde kontakten med våre alumner arrangerer vi jevnlige alumnitreff hvor vi tilbyr faglig påfyll, møteplasser for å dele tanker om ulike dagsaktuelle temaer. Dette holder vi siste torsdag i måneden, hvor de fleste er digitale.

Personlig oppfølging fra din mentor

Gjennom vår mentorordning sikrer vi at du fortsetter å lære etter kursdeltakelsen. Din personlige mentor følger deg i arbeidslivet i et helt år i etterkant, slik at du kan fortsette å bygge nettverk og vokse.

Ta del i vårt nettverk

En del av kursdeltakelsen inkluderer å bygge nettverk med tidligere deltakere.

Vil du vite mer om hvem de er?