Utvikling av kompetanse for Forsvaret og idretten

Vi tilbyr kurs og utdanning gjennom bevisstgjøring og veiledning i samarbeid med Forsvaret og Olympiatoppen.