Øyvind Blikra

Øyvind har vært i Forsvaret siden han begynte på Krigsskolen rett fra videregående skole, og deltok på Neste steg høsten 2022 uten noen intensjon om å avslutte karrieren i Forsvaret.

«Jeg vet at mange i Forsvaret ser på Neste steg som synonymt med at man skal slutte, men det var aldri min tanke. Den litt uglesette holdningen rundt hva Neste steg er, er noe jeg med min opplevelse vil bidra til at forsvinner».

Bakgrunn:

Forsvaret

I dag:

Det taktiske hovedkvarteret til Forsvarets Logistikkorganisasjon (NOR JLSG)

Bakgrunn

Hans karriere i Forsvaret har i korte trekk bestått av Krigsskolen, troppssjef på Skjold, Rena og Bataljonsstaben, Bardufoss og Brigadestaben og erfaringsbasert MBA ved Universitetet i Tromsø. Da han deltok på Neste steg høsten 2022 var han kompanisjef på Skjold. Hans plan var aldri en overgang til det sivile, men deltok for å få litt nye perspektiver, bygge nettverk og bli bevisst egen kompetanse, som han igjen kunne bruke videre i stillinger i Forsvaret. Nylig begynte han på det taktiske hovedkvarteret til Forsvarets Logistikkorganisasjon (NOR JLSG) på Kjeller. «Nå får jeg jobbe med mennesker fra de ulike grenene i Forsvaret, som er veldig interessant perspektiv- og kulturmessig» sier Øyvind. Der skal han være til han begynner på Stabsskolen i august 2024. Den spennende stillingen han har i dag, den kommende utdanningen, og påfølgende pliktår stadfester at han ikke er på vei ut av Forsvaret på noe som helst måte.

«Jeg hørte om Neste steg gjennom kolleger som selv hadde deltatt, og anbefalte meg å søke. Der jeg jobbet på tidspunktet var det mye fokus på produksjon og læring gjennom arbeidet man gjorde, og mindre rom for kompetansepåfyll. Da jeg fikk mulighet til kompetansedrypp og «selvrealisering» gjennom Neste steg tenkte jeg at det var noe jeg ville, uten noe større forventninger enn som så».

«Det viktigste jeg vil få frem rundt Neste steg er verdien av kurset for alle forsvarsansatte, ikke fordi det er et springbrett ut, men fordi Neste steg hjelper folk til å sette ord på egen kompetanse, som igjen gjør at folk står tryggere i jobben de skal gjøre»

Innvirkningen deltakelsen hadde

Videre forteller Øyvind at deltakelsen var lærerik på mange områder, blant annet gjennom å møte mennesker med bakgrunn fra idretten, og innse hvor mange likheter man har. «Men det aller viktigste for min del var å lære å sette ord på egen realkompetanse. Selv om jeg på det tidspunktet hadde formell kompetanse, var det veldig mye mer givende å sette ord på hva er det jeg faktisk gjør i det daglige. Man får en øyeåpner rundt det å verdsette kompetansen man får gjennom arbeidserfaring – og der var kurset helt unikt, ved å «tvinge» oss til å sette ord på det.

Det viktigste jeg vil få frem rundt Neste steg er verdien av kurset for alle forsvarsansatte, ikke fordi det er et springbrett ut, men fordi Neste steg hjelper folk til å sette ord på egen kompetanse, som igjen gjør at folk står tryggere i jobben de skal gjøre. Uavhengig av om de har en plan om å på et tidspunkt prøve seg sivilt, er Neste steg et relevant kurs fordi det bidrar til en forståelse for livet utenfor Forsvaret og få litt andre perspektiver. Mange i Forsvaret, inkludert meg selv, er ikke veldig åpen for nye impulser. Vi er formet på en nokså lik måte og er en ganske homogen gruppe. Vi er flinke på mye, men ikke nødvendigvis på åpenhet. Derfor tror jeg flere ansatte i Forsvaret, selv om de ikke har noe plan om å slutte, kan ha nytte av å delta på Neste steg. Jeg mener at vi oppriktig kan sitte igjen med mye av å delta på programmet.

Mentorordningen er også viktig å trekke frem. Min mentor Helene har hjulpet meg med å sette på hva jeg kan, hva jeg vil, nå og i fremtiden, som er like relevant for de som er på vei ut, som for de som skal bli. Det å snakke med noen som kan være med å på åpne perspektiver er veldig verdifullt. Hun introduserte meg for ulike aktører og sendte meg rundt på kaffeprater, noe jeg i utgangspunktet synes er utrolig ubehagelig, men som viste seg å være veldig relevant. Jeg lærte meg nemlig å sette pris på arbeidsgiveren min, og fleksibiliteten jeg faktisk hadde i jobb, som jeg ikke hadde tenkt over før. Det er fort gjort å bli veldig lønnsfokusert i Forsvaret, men det jeg skjønte ved å snakke med folk i det sivile var at de kanskje tjener litt mer, men hvor mye jobber de? Hvor fleksibel er arbeidsgiver på når du har fri? Får du jobbe med folk? Denne innsikten bidro til at jeg skjønte at jeg ikke hadde noe hast, og det tror jeg særlig spesialistene våre har godt av. Det å skjønne at du kan senke skuldrene, og få trygghet i at du ikke trenger å stresse av gårde, i tillegg til at det gjorde meg enda tryggere i egne sko».

«Denne innsikten bidro til at jeg skjønte at jeg ikke hadde noe hast, og det tror jeg særlig spesialistene våre har godt av. Det å skjønne at du kan senke skuldrene, og få trygghet i at du ikke trenger å stresse av gårde, i tillegg til at det gjorde meg enda tryggere i egne sko»

På spørsmålet om Øyvind deltok på Neste steg på rett tidspunkt, svarer han raskt og tydelig «ja». Etter en liten tenkepause kommer han frem til et annet svar. «Der jeg ble voksen var da jeg jobbet i Brigadestaben i Bardufoss. Da var jeg for ung til å være der, men som resultat av at vi manglet kvalifiserte folk fikk jeg jobben, og måtte jobbe aktivt med å holde følge med en eldre arbeidsgruppe. Hadde jeg deltatt på Neste steg i forkant av i denne perioden tror jeg i større grad at jeg kunne satt ord på hva jeg egentlig kunne og hva jeg kunne bidra med, og vært litt tryggere i min egen rolle, noe som hadde hjulpet.

Jeg opplevde at deltakelsen hadde stor innvirkning på rollen jeg hadde som Kompanisjef på det tidspunkt jeg deltok. Både fordi jeg ble tryggere på hva jeg kunne, men jeg ble også tryggere i veilederrollen for eksempelvis troppssjefer og lagførere. Noe av det som var mest givende med kurset var å sitte å snakke med andre deltakere om deres realkompetanse, noe som er direkte overførbart til veiledning, enten i Forsvaret eller uansett hvor det måtte være. Hvis du klarer å sette ord på dine egne erfaringer og kompetanse, er det veldig lett å veilede andre til å gjøre det. Det å hjelpe folk med å sette ord på hva de kan, har jeg virkelig tatt med meg videre i mange settinger i etterkant».

«Jeg opplevde at deltakelsen hadde stor innvirkning på rollen jeg hadde som Kompanisjef på det tidspunkt jeg deltok. Både fordi jeg ble tryggere på hva jeg kunne, men jeg ble også tryggere i veilederrollen for eksempelvis troppssjefer og lagførere»

Deltakelse med en bismak

Øyvind forteller at han først og fremst var veldig glad for at han deltok på Neste steg, men at det hele kom med en liten bismak. «Jeg følte meg litt skyldig for at jeg deltok. Det tikket inn meldinger i etterkant av deltakelse, fra folk som lurte på om jeg skulle slutte. Jeg hadde aldri noe plan om å slutte, men måtte stå til svars for min deltakelse på programmet, fordi folk har en oppfatning av hva Neste steg er, som nødvendigvis ikke stemmer, og det er en uting. Jeg mener oppriktig at folk har godt av å delta på programmet, uavhengig av hva de har tenkt å gjøre videre.

Folk kommer til å slutte i ny og ne, det gjør de over alt, men hvis Neste steg kan være med på å gjøre folk tryggere i sin kompetanse, som gjør at de får et litt lengre perspektiv og senker skuldrene litt, ser jeg kun positive effekter av det.

Deltakelse på Neste steg gir muligheter for nettverksbygging eksternt, men ikke minst på tvers av avdelinger i Forsvaret, som er veldig verdifullt. I tillegg får du helt andre perspektiver fra idrettsfolk. Det var veldig interessant å snakke med mennesker man delvis vet hvem er, og se hvor mange likheter det faktisk var. Det var lav terskel for å dele på tvers, og en fin arena for å lære av hverandre. I tillegg bidro mange av foredragene til at man løftet blikket litt.

Å gi ansatte et lite pust i bakken, litt andre perspektiver, utvikle seg selv utover det man åpenbart får i jobben til daglig, det tror jeg ikke vi skal undervurdere verdien av. Jeg tror det er lik ståtid, både fordi man får senket skuldrene, et annet påfyll i hverdagen og en motivasjonsboost, i tillegg til nettverksbygging og erfaringsutveksling med noen som gjør det samme, muligens bare i en annen setting. Fordi mange assosierer Neste steg med å slutte, ser de dessverre ikke at Neste steg kan ha denne verdien.

«Å bli mer bevisst er lik ståtid, fordi det kan være med å senke skuldrene og få ned det stresset som mange kjenner på»

Avslutningsvis, hva vil du si til andre om Neste steg?

Folk fra Forsvaret bør bli åpne for andre perspektiver, det er vi dårlige på. Det viktigste med programmet er å bli mer bevisst sin egen kompetanse, og klare å sette ord på det, fordi det hjelper deg selv, uansett hvordan rolle du har eller skal ha videre. Det hjelper deg også i å veilede andre. Å bli mer bevisst er lik ståtid, fordi det kan være med å senke skuldrene og få ned det stresset som mange kjenner på. Jeg ble blant annet mer bevisst min relasjonskompetanse, tilpasningsevne/omstillingsevne, metode- og prosesskompetanse, samt min arbeidskapasitet.

Vi må slutte å uglese hverandre for å delta på Neste steg. Det er ikke synonymt med at man skal slutte om en måned. Jeg tror særlig spesialistene våre har veldig godt av å være med på dette. Jeg er overbevist om at hvis jeg som har tatt høyere utdanning hadde godt av det, har de yngre spesialistene som har mye realkompetanse også veldig godt av det.

Hvis Forsvaret som arbeidsgiver kan gi ansatte litt åpenhet rundt deltakelse på Neste steg, slipper deltakerne å sitte med en uggen følelse. Det kan også føre til at man får mer ut av det hvis man først deltar. På samme måte som idretten og Olympiatoppen oppfordrer utøvere til å delta på Neste steg, også før de skal legge opp, mener jeg Forsvaret bør gjøre det samme. Jeg tror mange i Forsvaret har godt av å se selv hvor flinke de faktisk er, og hva de kan. Det kan bidrar til at de får ned pulsen litt, og det jaget etter det de ser sine sivile venner gjøre. Hvis dette er noe Forsvaret kan legge til rette for, kan nok det bidra til økt ståtid».

Øyvind avslutter med å si at: «Jeg er helt overbevist om at jeg selv ble en bedre leder i min jobb i Forsvaret etter at jeg deltok på Neste steg».

«Vi må slutte å uglese hverandre for å delta på Neste steg. Det er ikke synonymt med at man skal slutte om en måned. Jeg tror særlig spesialistene våre har veldig godt av å være med på dette»

Hør fra tidligere deltakere

Øyvind Blikra

Forsvarets Logistikkorganisasjon (NOR JLSG)

«Det viktigste jeg vil få frem rundt Neste steg er verdien av kurset for alle forsvarsansatte, ikke fordi det er et springbrett ut, men fordi Neste steg hjelper folk til å sette ord på egen kompetanse, som igjen gjør at folk står tryggere i jobben de skal gjøre»

Synnøve Solemdal

Student – byggingeniør

«Det å møte andre som var i lik situasjon var verdifullt, samt overraskende å se hvor mye til man har til felles, og hvor fint det var å prate med andre folk som var i samme situasjon»

Nina Haver-Løseth
Innovation, culture & learning specialist i Kongsberg Digital

«Arbeidet jeg har gjort sammen med Neste steg de siste månedene, etter at jeg virkelig skjønte hvordan Neste steg kunne brukes, har hjulpet meg veldig.»

Utforsk flere historier

____________________________________

I samarbeid med:

Se alle våre partnere

_______________________________