Kristoffer Børke

Kristoffer har variert bakgrunn fra Forsvaret, hvor han har vært 7 år i FSK, inklusiv verneplikten. Han har jobbet som instruktør på Befalsskolen i 3 år, i tillegg til at han var med på oppstarten av Hærens Lagførerskole. Utover det har han også 1 år i Telemarksbataljonen. Mot slutten av karrieren i Forsvaret var han å finne i kompani Østerdalen som står for vaktholdet på Rena og Terningmoen Leir.

Det var imidlertid ikke alltid gitt at det skulle bli forsvarsmann av ham. «Etter videregående tok jeg først fagbrev som rørlegger. Planen var å ta førstegangstjeneste og bli ingeniør, men så var det gøy å være i Forsvaret, og plutselig var 14 år gått. Nå er det derimot klart for nye utfordringer, og 1. august begynte jeg som avdelingsleder for oppfølging i iFront Karriere».

Bakgrunn:

Forsvaret

I dag:

Avdelingsleder i iFront Karriere

Overgangen og prosessen

«Prosessen startet for mange år siden. T-60 kontraktene Forsvaret var veldig styrt, som gjorde at jeg ikke helt så karriereveien min mot en T-60 kontrakt, men dette har heldigvis endret seg litt. Vanskelighetene med å se veien videre bidro til at jeg begynte å leke med tanken om å ta steget ut av Forsvaret for endel år siden, rett og slett for å planlegge for meg selv. Jeg fikk utvidet kontrakten fra T-35 til T-38, hvor jeg også valgte å ta studie ved siden av jobb, og har gjennom dette posisjonert meg for å gå ut i det sivile.

Jeg begynte å tenke i litt andre baner for 5-6 år siden, og det var ikke fordi jeg mistrivdes i Forsvaret, for jeg trivdes veldig godt, men jeg ønsket å utfordre meg selv på andre plan. Prosessen har med andre ord vært preget av endel nysgjerrighet, og har vart lenge. På tross av det gikk prosessen med min nye arbeidsgiver nokså fort; førstegangintervju på onsdag, andregangsintervju på tirsdag og tilbud dagen etter. Da kjente jeg litt på det – oi, nå skal jeg visst slutte.

Jeg kjenner litt på at jeg nå går fra noe jeg virkelig kan godt, ut i noe nytt hvor jeg ikke har like god kontroll. På andre siden så kjennes det godt at jeg nå har kommet til det punktet jeg har jobbet mot. Jeg gleder meg til å prøve noe annet, og føler selv at det er riktig tidspunkt, både aldersmessig, og der jeg er i karrieren i Forsvaret».

«Prosessen har med andre ord vært preget av endel nysgjerrighet, og har vart lenge»

Deltakelsen på programmet

Kristoffer forteller hva han fikk ut av deltakelsen på Neste steg Programmet. «Jeg søkte litt jobber før jeg var med på Neste steg Programmet, men da jeg deltok innså jeg at jeg hadde skrevet søknad og CV helt «feil». Jeg brukte alt for mye stammespråk, og klarte ikke å formidle kompetansen jeg sitter med på en god måte. Språket jeg brukte var internt, som gjorde at sivile aktører, som nødvendigvis ikke har innsikt i Forsvaret, ikke forsto. Arbeidet vi gjorde med CV var derfor til stor hjelp. Det å faktisk sette av tid til å reflektere rundt kompetansen man har opparbeidet seg så jeg også veldig verdien av. Jeg begynte å se litt annerledes på hva jeg kan etter deltakelse, og fikk litt nye impulser og et litt annet perspektiv på den kompetansen jeg faktisk har opparbeidet meg. Noen av sesjonene gjorde at man fikk en liten øyenåpner, særlig øvelsen med kompetansekartlegging.

Videre spør vi Kristoffer hva han tenker om timingen for sin deltakelse på programmet. «Jeg deltok høsten 2022, og for min del var det helt rett tidspunkt. Da var det ca 2 år til kontrakten med Forsvaret gikk ut. Jeg hadde tatt et aktivt valg om å ikke ta T-60 kontrakten, og med det satt i gang en prosess rundt hva jeg skulle finne på videre. Jeg begynte å søke litt jobber, og ønsket å utforske litt før kontrakten min var ute. Da hadde jeg tid til å ha lave skuldre, tid til å søke bredt, og tid til mye læring ved å gå på intervjuer, samt CV og søknadsskriving.»

Kristoffer trekker også frem hvordan Neste steg har bidratt utenom Neste steg Programmet. «Den hjelpen jeg har fått av Neste steg til å lese igjennom søknader, CV og få tilbakemelding, på noe som kanskje var dårlig formulert, lite konkret eller uforståelig for en privat aktør – det har gjort veldig stor forskjell. Jeg sammenlignet for moro skyld den gamle CV-en min med min nåværende, og jeg skjønner så godt at den var helt uforståelig for noen uten forsvarsbakgrunn».

«I tillegg turte jeg nok å søke på flere stillinger i etterkant av deltakelse, og tenkte at jeg heller søkte på én for mye enn én for lite. Jeg har søkt på mye jobber og tatt det som trening på spissing av CV og søknad, også selv om jeg ikke tikket av alle boksene i utlysningen. Jeg tenkte at det for være opp til dem å avgjøre om jeg er aktuell».

Overføringsverdi

«Fra Forsvaret tar jeg med meg det at jeg har fått være både spesialist, men også vært leder og bidratt til utvikling og utdanning av ledere i Forsvaret. Det er viktig for meg at mennesker får utvikle seg.

Jeg har fått ledet i mange ulike situasjoner, som gjør at jeg nok vil forholde meg veldig rolig i de fleste settinger. Det skal være ganske kritisk før jeg blir stresset. Evnen til å lytte, og ta vare på de jeg har rundt meg tar jeg også med meg videre. I tillegg tror jeg at evnen til å bygge kultur også er noe jeg vil bruke videre. Tilbakemeldingskulturen vi har i Forsvaret kommer jeg nok delvis til å implementere på min nye arbeidsplass. Det å gi og få tilbakemeldinger uten at det er vondt ment tror jeg er viktig for et godt arbeidsmiljø» forteller Kristoffer.

«Programmet er liksom bare noe helt annet – du blir tatt ut av Forsvaret i noen dager, og får et litt annet syn på arbeidsmarkedet»

Avslutningsvis, hva vil du si til andre om Neste steg?

«Hvis man er i en prosess der man tenker at man på et eller annet tidspunkt kanskje skal slutte i Forsvaret, er nok Neste steg en fin arena for selvrefleksjon, og for å få litt nye impulser, og posisjonere seg bedre for videre karriere. Programmet er liksom bare noe helt annet – du blir tatt ut av Forsvaret i noen dager, og får et litt annet syn på arbeidsmarkedet. Uavhengig av om planen er et neste steg om 1 år eller 5 år, er det en veldig fin arena å møte opp på. Å være med på Neste steg betyr ikke at man må slutte, men blant annet at man blir mer bevisst sin egen kompetanse. Om det fører til at du gjør jobben din bedre i Forsvaret eller du velger å forbli i Forsvaret, så er jo også det helt supert. Uansett vil jeg anbefale deg å delta!

Den støtten man får gjennom CV og søknad, som virkelig har vært med på å løsne ting for meg. Den hjelpen jeg har fått har gjort slik at jeg kunne veiledet kolleger videre i nye steg, basert på det jeg har lært. Jeg fikk til og med tilbakemelding fra ny arbeidsgiver på at de forsto CV-en min, noe som er veldig positivt».

«Uavhengig av om planen er et neste steg om 1 år eller 5 år, er det en veldig fin arena å møte opp på. Å være med på Neste steg betyr ikke at man må slutte, men blant annet at man blir mer bevisst sin egen kompetanse»

Hør fra tidligere deltakere

Øyvind Blikra

Forsvarets Logistikkorganisasjon (NOR JLSG)

«Det viktigste jeg vil få frem rundt Neste steg er verdien av kurset for alle forsvarsansatte, ikke fordi det er et springbrett ut, men fordi Neste steg hjelper folk til å sette ord på egen kompetanse, som igjen gjør at folk står tryggere i jobben de skal gjøre»

Synnøve Solemdal

Student – byggingeniør

«Det å møte andre som var i lik situasjon var verdifullt, samt overraskende å se hvor mye til man har til felles, og hvor fint det var å prate med andre folk som var i samme situasjon»

Nina Haver-Løseth
Innovation, culture & learning specialist i Kongsberg Digital

«Arbeidet jeg har gjort sammen med Neste steg de siste månedene, etter at jeg virkelig skjønte hvordan Neste steg kunne brukes, har hjulpet meg veldig.»

Utforsk flere historier

____________________________________

I samarbeid med:

Se alle våre partnere

_______________________________