Mentor:

Helene Birkeland

I 2021 tok Helene kontakt med Neste steg, og lurte på hvordan hun kunne bidra. Hun har selv forsvarsbakgrunn, og har stått i overgangen fra Forsvaret til det sivile. I tillegg til å ta med seg relevant erfaring fra denne prosessen inn i mentorrollen, får hun energi av å jobbe med og utvikle mennesker.

Bakgrunn:

Forsvaret

I dag:

Head of Consulting i Netsecurity

Bakgrunn

Helene Birkeland er mentor i Neste steg, men til daglig er hun konsulentsjef i cybersikkerhetsselskapet Netsecurity. Helene var 13 år i Forsvaret, hvor hun tjenestegjorde i Marinen, men også Etterretningstjenesten. Tiden i Forsvaret inkluderte flere internasjonale operasjoner. Før hun gikk inn i rollen hun har i dag, jobbet hun 2 år som konsulent i PwC.

Helene er utdannet med bachelor fra Sjøkrigsskolen og master i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole (NHH). I tillegg har hun også hatt en fot innenfor idretten, og satset golf frem til starten av 20-årene.

Vi spør Helene hvordan hverdagen hennes ser ut. «Til daglig er jeg leder for et team på litt over 30 personer. Det er en veldig spennende gjeng, med faglig sterke mennesker som elsker utfordringer og kompetanseutvikling. En vanlig dag for meg er veldig variert, og aldri lik. Den kan involvere alt fra oppfølging av de menneskene jeg er ansvarlig for, herunder kompetanseutvikling og karriereplaner, ressurskoordinering, strategi, vekst og utviklingsarbeid både på selskapsnivå og for mitt team, rekrutteringsprosesser, kundemøter, til beslutninger knyttet til tilbud- og anbudsprosesser».

Hvorfor mentor?

«Da jeg litt tilfeldig kom over en artikkel om Neste steg en venn hadde delt videre på LinkedIn tenkte jeg at dette var noe jeg burde hatt da jeg valgte å slutte i Forsvaret. Det er vanskelig å forstå sin egen verdi og hva man kan utover den «boblen» man har vært i. Det er veldig mye av kompetansen man sitter med som er overførbar, man bare mangler de rette ordene og utrykkene for å forstå det. Jeg tenkte at her kan jeg hjelpe andre med å slippe å gå igjennom den samme, litt tunge, reisen som jeg var igjennom. Da meldte jeg meg som mentor, nettopp fordi jeg har gjort meg erfaringer ved å gjennomgå denne prosessen. Det å gjøre den enklere for andre er noe jeg har lyst til å gjøre, og vil veldig gjerne gi tilbake på den måten».

«Jeg tenkte at her kan jeg hjelpe andre med å slippe å gå igjennom den samme, litt tunge, reisen som jeg var igjennom. Da meldte jeg meg som mentor, nettopp fordi jeg har gjort meg erfaringer ved å gjennomgå denne prosessen».

Helenes metode

På spørsmål om hvilken strategi Helene har rundt sine mentorforhold forteller hun at: «For meg har det alltid vært viktigst å bli godt nok kjent. Så første møte handler om å bli kjent, og det går begge veier, slik at vi har et gjensidig tillitsforhold og gjensidig respekt som vi kan bygge videre på. Den plattformen tror jeg er alfa omega for å få en slik relasjon til å fungere. Det handler også om å forstå vedkommende. Alle mennesker er ulike og har ulike behov og preferanser. Vi som mentorer har gjerne et sett med verktøy, men det er viktig at vi er åpne og lytter så vi forstår hva som er viktig for menteene».

Hun forteller at mentoreringen blir tilpasset til det menteen har behov for. «Jeg har hatt menteer som har et langsiktig perspektiv, mens andre har et mer kortsiktig perspektiv, og sånn sett har det mer travelt. Det krever ulik tilnærming. Likt for alle er at jeg har brukt godt med tid for å bli kjent. Etter «bli kjent-fasen» gjennomfører jeg en interessentanalyse, som innebærer å analysere hva de synes er spennende, hva er viktig for dem i en arbeidshverdag, og hos en arbeidsgiver. Og ikke minst identifisere hva de ikke kunne tenke seg. Fordi veldig ofte er man usikker på hva man vil, men har en idé om hva man ikke vil, og da kan det være en fin plass å starte. Alle mennesker er forskjellig, så det er viktig å klare å sette ord på hva som er viktig for seg, fordi ulike arbeidsgivere tilbyr ulike ting. Når vi har identifisert det begynner jeg å introdusere dem til folk i mitt nettverk».

CV-en du skal være stolt av!

Videre beskriver hun at hun noen ganger kjenner behovet for å ta et steg tilbake. «Det er rett og slett fordi mange av våre mentees har en tendens til å leve i en boble, hvor de bare kjenner seg selv i den boblen de har vært i, gjennom en lang karriere. Da er det viktig å bruke CV-en som et verktøy til å forstå hva de faktisk kan, og prøve å oversette CV-en deres til et språk som gjør at de forstår sin verdi utenfor boblen, for å så tilnærme seg næringslivet. Dette arbeidet bidrar til at de i mye større grad kan selge seg inn, og skaper forståelse rundt hva de kan tilby de de møter». Vi i Neste steg fokuserer på det samme som Helene. At våre deltakere har en oppdatert og god CV som de er stolt av – og som de sender fra seg med glede.

Verdigrunnlag for mentoreringen

Helene trekker fram tre elementer som er viktig for henne i hennes mentorering.

«Åpenhet – I den forstand at jeg møter med et åpent sinn, samtidig som jeg er opptatt at menteen skal møte meg, min fremgangsmåte og de framtidige kontaktene sine med et åpent sinn. Noen av forslagene jeg har kan være for å utelukke områder, eller utfordre dem til å se nye perspektiver.

Ærlighet – Jeg er veldig opptatt av ærlighet, og at man tør å være åpen om ting som ikke fungerer, eller at man har behov for en annen tilnærming. Men også at man kan være brutalt ærlige med hverandre, når det gjelder å utfordre ifm utviklingen av CV-en, krav til arbeidslivet eller lignende.

SamarbeidVi har alle våre begrensninger både erfaringsmessig og nettverksmessig. Derfor er samarbeid på tvers av mentorene og menteene viktig. Bruk nettverket Neste steg tilbyr og ikke være redd for å spørre om hjelp og introdusere menteene dine for andre mentorer.

Jeg får veldig mye energi av å jobbe med mennesker og utvikle mennesker, og synes derfor rollen som mentor er veldig givende. På tross av at jeg har hatt mentees fra både idrett og forsvar ser jeg likhetstrekk med alle de jeg jobber med. Det er at de er utrolig fine folk, med hodet og hjertet vel plassert, og at de er entusiastiske og nysgjerrige. Det er veldig givende å jobbe mennesker, uavhengig om de er veteraner eller utøvere».

Oppsummert presiserer Helene sine tips til andres mentorarbeid:

  • Bruk nok tid på å bli kjent
  • Lytt for å forstå hva de vil og ikke vil
  • Eksponer dem for næringslivet mest mulig – om du skal møte din mentee for en kaffe, gjør det gjerne steder hvor de er eksponert for næringslivet, for eksempel på kontoret ditt eller til lunsj i kantina
  • Introduser dem til folk, oftest mulig egentlig. Jeg vil også oppfordre alle til å ha lav terskel for å legge til folk på LinkedIn, både for mentor og mentee.
  • Bruk nettverket gjennom Neste steg. Introduser til andre mentorer eller andre mentees som kanskje står overfor lignende problemstillinger eller har samme interessefelt. Det er et fantastisk nettverk med svært mange ressurssterke mennesker som genuint ønsker å bygge hverandre opp.

«Jeg får veldig mye energi av å jobbe med mennesker og utvikle mennesker, og synes derfor rollen som mentor er veldig givende. På tross av at jeg har hatt mentees fra både idrett og forsvar ser jeg likhetstrekk med alle de jeg jobber med. Det er at de er utrolig fine folk, med hodet og hjertet vel plassert, og at de er entusiastiske og nysgjerrige. »

Hør fra tidligere deltakere

Øyvind Blikra

Forsvarets Logistikkorganisasjon (NOR JLSG)

«Det viktigste jeg vil få frem rundt Neste steg er verdien av kurset for alle forsvarsansatte, ikke fordi det er et springbrett ut, men fordi Neste steg hjelper folk til å sette ord på egen kompetanse, som igjen gjør at folk står tryggere i jobben de skal gjøre»

Synnøve Solemdal

Student – byggingeniør

«Det å møte andre som var i lik situasjon var verdifullt, samt overraskende å se hvor mye til man har til felles, og hvor fint det var å prate med andre folk som var i samme situasjon»

Nina Haver-Løseth
Innovation, culture & learning specialist i Kongsberg Digital

«Arbeidet jeg har gjort sammen med Neste steg de siste månedene, etter at jeg virkelig skjønte hvordan Neste steg kunne brukes, har hjulpet meg veldig.»

Utforsk flere historier

____________________________________

I samarbeid med:

Se alle våre partnere

_______________________________