Joachim Nielsen

Sommeren 2022 tok Joachim valget om å si opp jobben sin etter totalt 13 år i Forsvaret og Forsvarsmateriell. Det var på tide å sette snuten hjemover til Stavern. I midten av november begynner han som Driftscontroller i ASKO Vestfold-Telemark.

Bakgrunn:

Forsvaret og Forsvarsmateriell

I dag:

Driftscontroller i ASKO

Prosessen rundt karriereskifte

Joachim forteller om sin prosess rundt et karriereskifte. «Etter Befalsskolen kom jeg inn på Luftkrigsskolens logistikkutdannelse. Det var et bevisst valg, fordi det var den utdannelsen som i størst mulig grad traff interessene mine og ga meg et bredere grunnlag for videre karriere og utdanning». Hele veien hadde han en tanke om hva «livet etterpå» skulle være, men trivdes så godt i Bergen at han ble lengre enn han selv hadde trodd.

De siste 2-3 årene opplevde han derimot at han stanget litt i taket med tanke på utvikling i Forsvaret, og begynte å se seg litt rundt i arbeidsmarkedet. Han fant en sivil stilling i Forsvarsmateriell som han anså som en fin mellomstasjon før det sivile arbeidsliv. Der fikk han erfaring med prosjektledelse, sivile begreper og et større nettverk i industrien. «Det å henge fra seg uniformen ble litt mildere, fordi jeg fortsatt jobbet rettet mot Forsvaret, jeg var fortsatt på Haakonsvern, og det var fortsatt mange kjente navn og ansikter». Planen var å bli i Forsvarsmateriell i noen år, men da avgjørelsen falt på å flytte hjem til Stavern, og nærmere familie, var det plutselig ingen tvil. «Selv om jeg ikke ble så lenge i Forsvarsmateriell, ga tiden der meg selvtillit på at jeg kan noe som har verdi utenfor Forsvaret».

Timingen

«Da Neste steg dukket opp mot slutten av sommeren, kunne egentlig ikke timingen vært bedre. Planen var å fokusere 100% på familie og hus i en periode, samtidig som jeg søkte litt jobber». Jobben som Driftscontroller i ASKO søkte han på et par uker før deltakelse på Neste steg. Joachim forteller at han satt igjen med et nytt syn på kompetansen sin, etter deltakelse på tredagerssamlingen. «Jeg fikk en økt bevissthet rundt det å sette tall og størrelse på det du har jobbet med, og hvilke ansvar man har hatt. Jeg fikk også mer forståelse rundt hvordan man skal forklare erfaring med sivile begreper».

Han forteller også at man må våge å skryte litt og fremheve styrker, særlig når det kommer til CV. «Ikke minst lærte jeg at du ikke kan lage én CV og sende ut til alle, men at du må tilpasse CV-en basert på hvilken stilling du søker, og hva de ser etter. Etter de tre dagene gikk jeg hjem med en boost, en selvtillit inn i intervjusituasjoner, og en bevisstgjøring av hva jeg kan».

«Etter de tre dagene gikk jeg hjem med en boost, en selvtillit inn i intervjusituasjoner, og en bevisstgjøring av hva jeg kan»

En ny hverdag

I rollen som Driftscontroller skal han fungere som en koordinator og et bindeledd mellom ulike avdelinger i ASKO, med mål om å effektivisere drift og logistikk. I tillegg skal han ta fatt på oppgaver tilknyttet lønn og økonomi, og vil være en del av staben. Han tror at litt av grunnen til at han ble valgt var hans oppriktige nysgjerrighet, hans evne til å se ting med nye øyne, og det å være i stand til å stille de spørsmålene som kreves for å sikre effektivitet. I Forsvaret jobbet han mye med å se sammenhenger mellom ting, og evne å se det store bildet, noe han tror han får bruk for i sin nye rolle.

Videre anbefalinger

«Jeg vil oppfordre andre til å søke flere stillinger. Det er ikke negativt å være involvert i flere prosesser på samme tid. Tvert imot, da har du et forhandlingskort i prosessene du er i». Han oppfordrer også andre i samme situasjon til å være åpen, by på seg selv, gå litt ut av komfortsonen og vær aktiv på LinkedIn. «Følg opp kontakter du møter, ved å sende de melding på LinkedIn og knytt kontakt. Ikke minst vil jeg anbefale deg å erkjenne at det er mye i læring i hver prosess man er i. Alle kaffekoppene og intervjuene leder nødvendigvis ikke til jobb, men de gir læring».

Han kommer også med et eget tips til andre med forsvarsbakgrunn. «Det å si at man har vært leder i Forsvaret kan gå begge veier. Vær bevisst på hvordan du formulerer det, i CV, søknad og intervjusituasjon. Avdelingsleder kan for eksempel fremstå mer ufarlig enn leder». Til slutt vil han anbefale andre som flytter hjem å engasjere seg i sosiale arenaer som idrett eller andre aktiviteter. «Det kan gi nye kontakter og muligheter du ikke ellers hadde fått».

«Følg opp kontakter du møter, ved å sende de melding på LinkedIn og knytt kontakt. Ikke minst vil jeg anbefale deg å erkjenne at det er mye i læring i hver prosess man er i. Alle kaffekoppene og intervjuene leder nødvendigvis ikke til jobb, men de gir læring»

Hør fra tidligere deltakere

Øyvind Blikra

Forsvarets Logistikkorganisasjon (NOR JLSG)

«Det viktigste jeg vil få frem rundt Neste steg er verdien av kurset for alle forsvarsansatte, ikke fordi det er et springbrett ut, men fordi Neste steg hjelper folk til å sette ord på egen kompetanse, som igjen gjør at folk står tryggere i jobben de skal gjøre»

Synnøve Solemdal

Student – byggingeniør

«Det å møte andre som var i lik situasjon var verdifullt, samt overraskende å se hvor mye til man har til felles, og hvor fint det var å prate med andre folk som var i samme situasjon»

Nina Haver-Løseth
Innovation, culture & learning specialist i Kongsberg Digital

«Arbeidet jeg har gjort sammen med Neste steg de siste månedene, etter at jeg virkelig skjønte hvordan Neste steg kunne brukes, har hjulpet meg veldig.»

Utforsk flere historier

____________________________________

I samarbeid med:

Se alle våre partnere

_______________________________