Sigve Nærø Innselset

Dekorert soldat, jusstudent og Neste steg’er, Sigve Nærø Innselset fikk Forsvarets innsatsmedalje i mai 2022. Med dette fulgte positiv nasjonal medieoppmerksomhet for den unge jusstudenten som vet å sette ord på hvem og hva som har formet ham så langt i livet.

Bakgrunn:

Drev med triatlon fram til befalsskolen, deretter fem år i Forsvaret som artillerijeger inkludert en utstasjonering.

I dag:

Jusstudent, Universitetet i Oslo

Idrett og planlegging

-Jeg var en målbevisst idrettsungdom som satset på triatlon i et helt spesielt og ambisiøst miljø i hjembyen Bergen, forteller Sigve. Han har med andre ord vært lagkamerat med noen av de fremste utholdenhetsatletene Norge har sett i moderne tid. Det var i dette idrettsmiljøet at verdiene, kunnskapen rundt planlegging og gjennomføring ble utviklet.

Sigve forteller at han har lagt planer for det meste siden han var 12 år og røper at han ikke var spesielt positiv etter sesjonen. At han søkte og kom inn på befalsskolen på Rena ble et vendepunkt.

Befal og artillerijeger

-Jeg har alltid vært en fighter, men var ikke så tilpasningsdyktig. Jeg var nok litt mer firkantet før. Forsvaret lærte meg å samle beslutningsgrunnlag og å løse uforutsette utfordringer sammen med laget. På Hærens befalsskolen ble befalselevene satt i lederroller fra første stund. Kjernen i Forsvarets lederutdanning er at man skal løse oppdraget og ta vare på laget, får vi vite.

-Jeg er jo vestlending og dette var langt hjemmefra, i et stort system. For en 18-åring var læringskurven bratt. Jeg skulle lære meg soldatyrket og bli leder samtidig. Som befalselev brukte jeg mye tid på å bli roligere i føringsrollen, og å forstå hva som driver andre.

Etter befalsskolen ble Sigve artillerijeger. I Hæren fikk den unge lederen mulighet til å reise på internasjonale oppdrag, og ta krevende spesialutdanninger. Forsvarets viktige samfunnsoppdrag gir unike muligheter for personlig utvikling i ung alder, konstaterer han.

-Erfaringene fra mine fem år i Forsvaret har gitt meg større forståelse for egen og andres handlekraft, ansvarsfølelse og mestringstro. På sett og vis kapitaliserte Forsvaret på idrettsungdommens holdninger, og med ansvaret vokste tryggheten i rollen som befal.

Handlingen som ble berømmet med Forsvarets innsatsmedalje fant sted i Irak natt til 8. januar 2020. Innselset og 70 norske soldater befant seg i et kraftig missilangrep hvor både snarrådighet, ro og tillit mellom allierte var avgjørende for at ingen liv gikk tapt under angrepet. Sigves bidrag kan du lese mer om her

I ettertid har Sigve tenkt at han og soldatene både var heldige og gode. De hadde utviklet nære relasjoner til sine amerikanske partnere, både gjennom dialog, omfattende samtrening og litt «vaffel-diplomati». Lite visste vi om betydningen av denne tilliten før den trengtes som mest, sier Sigve.

-Halvåret i Irak var både utfordrende og fylt med mestring. En vanlig arbeidsdag varte ofte i 16 timer. Som rådgiver og ekspert på ildledelse var to relasjoner viktige. Relasjonen til egen avdeling stod selvsagt i sentrum, men tilgang på amerikanske kampfly og droner forutsatte tillit. Derfor brukte jeg gjerne dagene hos den norske «Task Uniten», mens nattetimene gikk til operasjonsplanlegging og øvelser med amerikanere.

«Jeg liker å spørre folk om de har lyst på et konkurransefortrinn, for det vil de fleste ha. Da sier jeg at de må søke Neste steg! »

Jusstudenten som fikk et tips om et tredagers program

Etter Irak tok han fatt på den opprinnelige planen fra før befalsskolen, nemlig jusstudiet. Nå er Sigve snart halvveis og stortrives. Under en joggetur i 2021 fikk han tilfeldigvis høre om et annerledes og unikt tredagers program for soldater og toppidrettsutøvere. Det het Neste steg, åpner muligheter, kartlegger hvem du er og åpner mange spennende dører fikk han vite. Sigve søkte og fikk plass på «korona-kull 2» høsten 2021.

-Jeg husker det godt. Det var noe «amerikansk» over det hele. Fokus på kompetanse og nettverk, interessekartlegging og bevisstgjøring. Fremoverlente, ambisiøse, men samtidig varme folk som var samlet til tre dager med deling, diskusjon og faglig påfyll. Jeg opplevde at alle foredragsholdere og deltakerne hadde samme innstilling og ambisjon. Det var intense dager, og jeg har vært veldig heldig som har kunnet fordøye inntrykkene sammen med min Neste steg mentor og bruke tid på prosessen siden jeg nå er student.

Mentorordningen har vært viktig for refleksjon og utvikling i tiden etter programmet, i tillegg har jeg fulgt med og deltatt på de alumni-aktivitetene som har passet, fysiske som digitale.

-Jeg liker å spørre folk om de har lyst på et konkurransefortrinn, for det vil de fleste ha. Da sier jeg at de må søke Neste steg! Der får man verktøy til å identifisere både egen erfaring og retning i det videre arbeidslivet, forutsatt at du åpner deg og tar del i samtalene i og mellom de faglige øktene. Jeg er rett og slett imponert og takknemlig over hvor mye jeg har fått ut av de tre dagene, gjennom refleksjon, verktøy og nettverket til Neste steg. Her møter du et mangfold av folk som er veldig ulike, men samtidig har noe til felles, en gjennomførermentalitet!

-Det å være en del av kulturen og miljøet gir motivasjon og «boost» til egne prosjekter og framtidige planer. Neste steg setter både en vanskelig dokumentert individuell kompetanse og jobbsøknad på agendaen til noe vi alle har godt av å få hjelp til, uavhengig av resultater og dekorasjoner. Så oppsummert, har du anledning til å delta, søk, lyder oppfordringen fra Sigve.

Planen etter endt studium

I etterkant av deltakelsen på Neste steg har jeg blitt langt mer bevisst overføringsverdien fra både idrett og forsvar over til jus og mitt framtidige yrkesliv. Jeg har funnet ut at Forsvarets plan og beslutningsprosess kan overføres til den kommende advokatkarrieren. Å forstå oppdraget, trekke slutninger fra faktoranalyser og valg av handlemåte er direkte overførbart.

Jeg ser imidlertid ikke bort fra at jeg skal tilbake til Forsvaret. Forsvarssjefen stilte spørsmålet under medaljeseremonien i 2022. Svaret var nok litt mer tvetydig da. Gjennom Neste Steg har jeg vurdert de gamle og nye ferdighetene mine i sammenheng. Med jussen kan jeg bidra til at soldatene våre har de best tenkelige verktøyene, utstyret og forutsetningene for å løse oppdrag. Verdien av å ha forutsetningene på sin side har jeg opplevd selv, sier Sigve.
-Neste steg, programmet og min uvurderlig gode mentor, Helene Birkeland, har bidratt til å utvide horisonten min, reflektere og gjøre meg mer bevisst på hva som er viktig for meg, hva jeg ønsker å være og for hvem. Det er jeg veldig takknemlig for avslutter Sigve.

Hør fra tidligere deltakere

Øyvind Blikra

Forsvarets Logistikkorganisasjon (NOR JLSG)

«Det viktigste jeg vil få frem rundt Neste steg er verdien av kurset for alle forsvarsansatte, ikke fordi det er et springbrett ut, men fordi Neste steg hjelper folk til å sette ord på egen kompetanse, som igjen gjør at folk står tryggere i jobben de skal gjøre»

Synnøve Solemdal

Student – byggingeniør

«Det å møte andre som var i lik situasjon var verdifullt, samt overraskende å se hvor mye til man har til felles, og hvor fint det var å prate med andre folk som var i samme situasjon»

Nina Haver-Løseth
Innovation, culture & learning specialist i Kongsberg Digital

«Arbeidet jeg har gjort sammen med Neste steg de siste månedene, etter at jeg virkelig skjønte hvordan Neste steg kunne brukes, har hjulpet meg veldig.»

Utforsk flere historier

____________________________________

I samarbeid med:

Se alle våre partnere

_______________________________