Rekruttering og partneransvarlig:

Ingvild Lappegård

Ingvild Lappegård er født i 1996, er fra Bodø og har en master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU. Ingvild har med seg erfaring fra et hodejegerselskap hvor hun jobbet med oppsøkende arbeid og kandidater innen ingeniør-, IT- og økonomifag. Hun beskriver seg selv som planmessig, strukturert, selvstendig og pliktoppfyllende. Vi får vite at hun ikke er en «sosial loffer», (som du kan lese mer om her, hvis du som meg ikke kjente til definisjonen)

Hun er sosial og omgjengelig og liker folk. På fritiden går det i sport, fysisk aktivitet, turer i skog- og mark og løping. Ingvild forteller at hun er glad i matlaging, hyggelige selskap og gode opplevelser. Hun flyttet til Oslo for å bli kjent med og bruke kulturtilbudene storbyen kan tilby og at hun trives godt med det, får vi vite.

Bindeleddet

-Min tittel er rekrutterings og partneransvarlig, og kort fortalt er jeg bindeledd mellom deltakere i Neste steg, toppidrettsutøvere og personell fra Forsvaret og våre partnere i det offentlige og private næringslivet. Jeg skal bistå deltakere med å ta det neste steget i den enkeltes karriere, gjennom å sette de i kontakt med relevante partnere og bidra til at de kommer seg ut i jobb. Det kommer til å innebære oppføling av deltakerne som sparringspartner, kontaktperson og veileder og på den andre siden videreføre den gode dialogen vi har med eksisterende partnere og gjerne noen nye, framtidige partnere som matcher med oss i Neste steg forklarer hun.

Hvorfor Neste steg?

Ingvild forteller at jobben i Neste steg er både interessant og meningsfull fordi den er nyttig på flere plan, på det menneskelige og samfunnsmessige.

-Jeg finner det spesielt motiverende at jeg kan bidra gjennom å gjøre en forskjell i noens liv og forvalte noen av de menneskelige ressursene som ikke er i full bruk i andre karrierer. Videre er det spennende å få være med å bygge opp en fagskole med vekt på praksis og korte moduler, tilpasset travle mennesker og deres krav til fleksibilitet, sammen med engasjerte personer som brenner for undervisning, læring og dokumentasjon av hva som virker. Alt dette bidro til at jeg valgte å takke ja til
Neste steg, sier hun.

-Sist men ikke minst er Neste steg en unik mulighet til å jobbe med og møte mange spennende mennesker, forsvarsansatte, toppidrettsutøvere, nettverkskontakter i både det offentlige og norsk næringsliv. Oppsummert gir denne jobben gir meg mulighet til å jobbe mer langsiktig og dedikert, på sett og vis er det motsatt av oppsøkende headhunting. Vi har kandidaten i fokus. Det er kandidaten jeg skal hjelpe, i ulike faser i deres karriere, så satser jeg på at vi skal bidra med kvalitet framfor kvantitet for både våre deltakere og partnere konkluderer rekrutterings- og partneransvarlig
Lappegård.

«Jobben i Neste steg er både interessant og meningsfull fordi den er nyttig på flere plan, på det menneskelige og samfunnsmessige»

Førsteinntrykk og veien videre

Jeg har bestemt fått et inntrykk av at dette er en rolle som er tiltrengt. Jeg har fått tilbakemeldinger fra flere deltakere at min rolle er både verdsatt og etterlengtet, samt noe de ser verdien av. Det gjør meg både stolt og ydmyk. Stolt blir jeg også av at det vi skal gjøre allerede har sine sannhetsvitner, som Neste steg på forskjellig vis har bidratt til å hjelpe videre ut i jobb. Les mer om Truls, Tonje, Nina og flere blir portrettert utover høsten.

-Det er veldig gøy å se at det faktisk fungerer. At vi kan være med på å gjøre en forskjell i noens liv, gjennom Neste steg, det fikk jeg førstehåndskjennskap til gjennom mitt møte med Nina Løseth, forklarer Ingvild

Ingvild forteller at hun blir motivert av utfordringen det er å være med på å forme Neste steg, det å følge opp deltakere, være med på fagskoleoppbyggingen, men hun presiserer at det ikke finnes en fasit, at alle er forskjellige og at fokuset er nettopp den omvendte rekrutteringen! Fortsatt er det mye å sette seg inn i. Strukturen, rollene og hierarkiet i Olympiatoppen, Forsvaret, partnerne og deres forventninger og krav til oss i tillegg til mentorene og kollegaene i Neste steg. Men vi har det ikke travelt og skal bygge sten på sten. Dessuten kan vi ikke levere noen garanti. Det er veldig motiverende at vi kan gjøre en liten forskjell for våre deltakeres sitt neste steg være seg om de får hjelp av oss i Neste steg, mentoringen, et onlinekurs med veiledning eller deltar på vår neste tredagerssamling oppsummerer Ingvild.

Kontaktinformasjon til partner og rekrutteringsansvarlig:

Epost ingvild@nestesteg.no eller telefon +47 980 89 340

I samarbeid med:

Se alle våre partnere

_______________________________