Daglig leder og lærer:

Tor Haugnes

En ivrig lærer og foreleser

Daglig leder i Neste steg omtaler seg selv som en «Edutainer» – han trigges nemlig av å engasjere. Hans tidligere studenter omtaler gjerne Tor som et fyrverkeri av en foredragsholder. Selv hevder han at han bare er en glad formidler, først og fremst en lærer som er opptatt av undring og læring! Når hjernen oppfatter noe nytt blir vi jo gjerne interessert og nysgjerrig. Det er det jeg forsøker å oppnå med lærergjerningen min, sier Tor Haugnes, daglig leder og altså, en ivrig lærer.

Skrevet av: Anna-Lena Norheim

Foreleseren

Det er umulig å møte Tor uten å få lyst til å smile, le og reflektere over det han har på hjertet. Og at han går helhjertet inn i alt han gjør, det merker man i engasjementet når han forteller.

Tor har jobbet med litt av hvert, men han har alltid undervist – og det er i møte med et publikum, en eller mange, analogt eller digitalt, får vi vite, at han virkelig er i sitt rette element.

– Jeg har undervist på BI siden 1999, totalt 22 år eller 44 semestre – og rundt 100 000 studenter og oppgaver. Det har vært en enormt givende jobb, sier Tor.

Teatralsk formidler

Tor beskriver seg som en lærer, en foreleser hvis mål er å engasjere og utfordre mottakeren. Med 44 semestre i bagasjen tror han at han har funnet suksessoppskriften: å fange mottakerens oppmerksomhet.

Tor er kreativ og har eksperimentert mye. Han kan finne på å trave rundt i rommet og ha pro-con diskusjoner med seg selv eller den som hører på. Andre ganger kan han overdramatisere og skape et skuespill med seg selv.

– Ja hun sier det! Han er helt uenig! Herlighet nå går det helt åt skogen!, roper han mens han gestikulerer kraftig.

Tor vil ha en reaksjon fra de som hører på. – Han vil få dem til å stoppe opp og tenke – og så dra fra forelesningen og få lyst til å finne ut mer.

De må begeistres eller beveges – på et eller annet vis må man nå frem til følelsene til folk. Da kan man ta i bruk teatrets verktøykasse med alle mulige fakter og andre teatralske greier, men samtidig snakke om fag.

«Det handler ofte om en rekkefølge; vekke, bevege, snakke til følelsene, deretter logikken. Det er jeg som må skape energien og følgelig «Edutaine» deg til å bli nysgjerrig, gjerne være uenig, for da skjer det noe, da blir det læring!»

Ville egentlig ikke være med i Neste steg

Da Tore Rynning-Nielsen og Tonje Hinze to av initiativtakerne til Neste steg, skulle finne dyktige foredragsholdere til tredagersprogrammet, var edutaineren Tor høyt på ønskelista. Men Tor er en travel mann, og måtte først overtales til å holde en forelesning. Lite visste han om effekten av møtet med denne litt annerledes gruppa med deltakere.

– Jeg husker at jeg tenkte underveis i forelesningen at «dette er et publikum utenom det vanlige».

I møtet med deltakerne fikk Tor en aha-opplevelse – disse menneskene hadde nemlig funnet ut at det var andre i samme situasjon samlet på samme sted, og som det var ufattelig mye å lære av.

Magien oppstår når deltakerne samles
Denne unike gruppa – toppidrettsutøvere og veteraner – kommer fra en tilværelse som på flere måter kan kalles en «bobletilværelse». Når tiden kommer for å finne et nytt fokus, er det lett å bli rådvill. Hvordan kan de bruke kompetansen i en annen sammenheng? Når de samles kommer lyset på og de ser at det er flere som har samme tanker – og at det finnes hjelp å få.

Den takknemligheten og engasjementet fra deltakerne er som en energipille for lærere. Så da Tor ble spurt om å være med året etterpå var det et klart ja. I 2021 ble han spurt en tredje gang, men denne gangen ville de også ha han med i programarbeidet og inn i foreningen.

– Jeg bare sa: ‘I`m in!’, ler Tor entusiastisk.

Tredagersprogrammet er og var starten

– Det er et unikt møte mellom mellom mennesker med masse erfaring og kunnskap, men som har behov for litt hjelp til å identifisere nye arenaer de kan bruke kompetansen sin, forteller Tor.

For noen av deltakerne handler det mest om bevisstgjøring og bekreftelse av valg, for andre hjelper vi videre i ny jobb! Det er følgelig svært meningsfullt!

Alle deltakerne i tredagersprogrammet får tildelt en mentor. På denne måten får de verdifull oppfølging og blir utfordret til å se nye perspektiver eller karrieremuligheter. Videre har vi et økende antall gode partnerskap med aktører i næringslivet. Disse bidrar med kompetanse og ressurser som åpner både øyne, ører og muligheter for deltakerne og oss i Neste steg.

– Jeg, lærer’n, har lært mye av arbeidet med å være med og ta arbeidet i Neste steg videre til å bli en aktør for utdanning og omstilling av kompetanse, får vi vite.

Muligheten til å påvirke og lage et utdanningssystem

Tor opplever at utdanningssystemet er overmodent for endring. Det er ikke lenger slik at man tar en utdannelse og så kan man være i samme rollen i 40 år. Det skjer ikke lenger, så systemet må endres og tilpasses en ny virkelighet.

Neste steg har en visjon om å dokumentere egen utdanningsmetodikk som komplementerer det bestående systemet. Med kortere utdanningsløp, fleksibilitet og skreddersydd oppfølging vil de tilby en fagskole og enkeltkurs for folk i en transformasjon. Og med en mentorordning lik tredagersprogrammet.

– Med noen nye verktøy de lærer og ferdigheter de har, skal kursene våre og fagskoleutdanningen gjøre folk i stand til å realisere noe de har lyst til å jobbe med, forteller daglig leder i Neste steg.

Lever for å engasjere

Tiden går fort i dette lettere lattermilde og utrolig engasjerende møtet gjennom skjermen – rundt Tor blir tiden tidløs. Et siste spørsmål:

Hva brenner du for? Hva vekker energien i deg?

Det er at andre folk får til noe. At det går på en liten lyspære som jeg kan se, det blir jeg veldig glad og motivert av. Andre ganger gjør det meg litt glad at jeg kan provosere – det blir ofte til noen spennende diskusjoner. Så jeg tror nok jeg brenner for edutainer-knepene jeg benytter, tilpasser og videreutvikler, analogt som digitalt, uten at jeg egentlig har tenkt så mye på det i de årene jeg har levd og holdt på.

Neste steg kommer til å nyte frukter med dette fyrverkeriet av en foredragsholder – som egentlig ikke vil være så synlig – han vil bare så gjerne hjelpe til.

I samarbeid med:

Se alle våre partnere

_______________________________