Initiativtaker:

Tonje Hinze

Engasjert i hele mennesket

Tonje er karriererådgiver hos Olympiatoppen hvor hun hjelper idrettsutøvere med karrierevalg i tillegg er hun en av initiativtakerne til Neste steg.

Skrevet av: Anna-Lena Norheim

Engasjert i hele mennesket

Jeg møter Tonje i et pusterom med en kopp kaffe. Litt påfyll av energi er nødvendig da hun har hatt lite søvn etter tre møter med Beijing natten før for å organisere ankomsten til den norske troppen på vei til Paralympics.

– Kanskje jeg får tilbake hvilepulsen etter at vi har satt laget på flyet i morgen tidlig.

Tonje engasjerer seg virkelig i utøverne. Hun har 1-1 samtaler eller du finner henne foran et landslag hvor hun snakker generelt om hvilke muligheter som finnes for å kombinere toppidretten med enten studier, jobb eller andre ting.

Hvilke erfaringer har vi, hvilke avtaler finnes, hvor er det god tilrettelegging, hvilke studier egner seg å kombinere med idrett, hva er vanskelig å få til? Dette er viktige og relevante spørsmål som de kan få bistand med.

Et annet viktig element er identitet — fokus på hele mennesket, ikke bare utøveren

–Min og Olympiatoppens filosofi er å se på utøvere som mer enn bare utøvere – den helhetlige utviklingen er også viktig for den sportslige. Om en utøver ikke har det bra med seg selv utenfor idretten, at de ikke mestrer livet, tror vi at det påvirker progresjonen deres og de lettere vil stagnere sportslig. Jo bedre og mer helhetlig utvikling de opplever, dess mer positivt virker det inn på den idrettslige karrieren.

Får ikke ut hele potensialet sitt

Flere idrettsutøvere gir seg før de har nådd sin topp fordi de har ikke fått tilstrekkelig helhetlig utvikling. De opplever det som vanskelig å kjøre parallelle løp med idretten og utdanning eller annen jobb.

Følelsen av å ha satt “livet på vent” for idretten gjør at idrettskarrieren ofte blir kortere og mange får dermed ikke ut hele potensialet sitt. For mange utøvere er det å ha en plan for tiden etter idrettskarrieren en forutsetning for å kjøre løpet helt ut.

«Min og Olympiatoppens filosofi er å se på utøvere som mer enn bare utøvere – den helhetlige utviklingen er også viktig for den sportslige»

Hva inspirerte til Neste steg?

Initiativet kom fra Tore Rynning-Nielsen som da satt i styret i skiskytterforbundet. Det hadde vært oppe på et av styremøtene om hva som var planen med Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle-Svendsen som da skulle legge opp – hvorpå de ser på hverandre og vrir på skuldrene og sier “nei ingenting, de skal jo slutte” , forteller hun.

Tonje, Tore og tre andre reiste til Tuck ved Dartmouth College i USA, hvor det er et Next Step- program for veteraner og tidligere topputøvere. I dette programmet fikk deltakerne inspirasjon og informasjon om hva de kunne gjøre videre med livet når den aktive karrieren var over.

Tore hadde blitt introdusert for programmet da han studerte der to tiår tidligere, og opplevde det som en stor suksess. Han tenkte at noe lignende kanskje kunne bli introdusert til Norge.

– Jeg som sitter som karriererådgiver på Olympiatoppen synes dette var et kjempespennende initiativ og følte at vi kunne få hjelp til å løfte hele tematikken og sette det på agendaen – å gjøre noe med det som var litt større enn meg og min rolle i Olympiatoppen.

Fulladet med inspirasjon, vendte de hjem og høsten 2019 ble det første tredagersprogrammet for norske veteraner og toppidrettsutøvere arrangert.

Brobygging ut mot næringslivet

Siden starten har det vært over 80 deltakere, med strålende tilbakemeldinger. Ideen er rettet mot dem som har vært i gamet en stund og snart skal, eller nettopp har gitt seg.

– Tanken er å bygge en bro slik at overgangen ikke blir så brå. Programmet er tilgjengelig både for de som nylig har lagt opp eller som er i siste del av idrettskarrieren, og hensikten er å se hvilke alternativer som finnes – hva de kan tenke seg å gjøre videre, forteller Tonje.

Med litt veiledning vil deltakerne få en bevisstgjøring på hvilken kompetanse de faktisk har. Hun tror at det å være med på Neste steg et år eller to før utøverne er ferdig kan være fordelaktig, så får de en litt mykere overgang.

Mentorordning som nettverksbygger

Mentorordningen er hovedessensen til Neste steg. En mentor fungerer som en sparringspartner og døråpner– en ressursperson deltakerne benytter seg av i overgangen til det private næringslivet. I et år følger mentoren deltakeren og bidrar med sin innsikt.

– En person utenfra som ser ting med andre øyne, og som kan stille noen spørsmål til refleksjon er veldig verdifullt. Mentoren har ingen ansvar for å skaffe dem jobb, men de skal kunne bruke sitt nettverk til å åpne dører.

Fagskolen Neste steg lanseres høsten 2022

Hvorfor tok dere videre initiativ til en fagskole?
– Gjennom Neste steg har vi sett et behov for å ha fleksible muligheter til å ta studiepoeng på det deltakeren er god på. Derfor opprettet vi Neste Steg Norge AS som er et fagskoletilbud, med søkt godkjennelse på studiepoengene fra NOKUT.

Mange har mye kompetanse men lite utdannelse. Med fagskolen vil det være mulig å ta et studieår og gjøre det om til teoretisk kunnskap som de kan bake inn i en valgfri bachelor.

Et tilbud for alle

– Fagskoletilbudet vil ikke kun være for idretten og Forsvaret, men for alle i en karriereendring som er usikre på hvilken vei de kan gå videre, avslutter Tonje.

Med en Paralympics-tropp som skal rekke flyet haster hun videre og jeg takker Tonje for hennes dyrebare tid.

Toppidretten og Neste steg trenger denne ildsjelen som tenker på hele mennesket – ikke bare utøveren.

I samarbeid med:

Se alle våre partnere

_______________________________