Alumni:

May Lena Berg Nymoen

May Lena Berg Nymoen deltok på Neste steg-programmet i 2019. I dag jobber hun med lederutvikling i Luftforsvaret og deler her sine tanker om hva Neste Steg har betydd for jobben i Forsvaret, det faglige påfyllet, verktøyene og nettverket hun fikk gjennom deltakelsen.

Bakgrunn:

Fotballspiller, idrettsoffiser og Norgesmester i tre idretter, militær femkamp m.m.

I dag:

Stabsoffiser, Luftforsvarsstaben

Idrett og Forsvar på topp nivå!

May Lena Berg Nymoen beskrev seg selv som en hybrid idrettsutøver og leder i møtet med Neste steg programmet. I dag jobber med lederutvikling i Luftforsvaret og har rundet 25 år i tjeneste.

Hun har militær lederutdanning fra befalsskolen og Luftkrigsskolen med to år på Idrettshøyskolen. For ti år siden var hun masterstipendiat fra Forsvarets høgskole, ved Norges Idrettshøyskole. Der skrev hun en masteroppgave om motivasjon og mental robusthet blant krigsskolekadetter, som fikk toppkarakter. May Lena har vært idrettsoffiser og idrettsinspektør i Luftforsvaret. Hun har vært fotballspiller på toppnivå i Grand/Bodø. Hun er dekorert og meritert sammen med laget sitt innen militær femkamp, i militært EM, VM og Military World Games (Militært OL). Individuelt er det blitt 10 Militære Norgesmesterskapstitler i pistolskyting, flytrekamp og femkamp. Likevel fremhever May Lena at hun er mest opptatt av det hun har oppnådd sammen lagene, kollegene hun har jobbet sammen med, og det å ha en god balanse i livet.

Identitet og prioritet

For meg er det viktigste å være en god mor, god venn og være der for menneskene rundt meg, forteller hun. Og de er heldige som får May Lena sine reflekterte tanker om alt fra hverdagsmestring til resultatoppnåelse på idrettsbanen, i organisasjonsarbeid og ledelse, eller rett og slett som en nysgjerrig, ydmyk samtalepartner. May Lena er både grundig, pålitelig, tålmodig og kreativ. Hun har opplevd både skader og alvorlig sykdom.

«Neste Steg betyr ikke at du skal ta et steg ut av Forsvaret, presiserer hun. For meg var det et faglig påfyll, en bevisstgjøringsprosess og et nettverk som jeg unner alle å få tilgang til – og bli en del av»

Mulighetsrommet

Vi som mennesker kan vokse på utfordringer når ting ikke går som planlagt, sier hun. Noen av disse erfaringene kan være nyttige og overførbare til andre. Jeg leter ofte etter mulighetsrommet! Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag, om jeg hadde latt begrensningene styre meg. Jeg hadde kanskje verken vært i live, eller i arbeidslivet om jeg hadde fokusert på begrensningene, sier hun ettertenksomt. – Det handler om å finne glede i hver eneste dag og gjerne hver enkelt ting jeg gjør. Dessuten er jeg nysgjerrig og vitebegjærlig, så på fritiden deltar jeg nå på en samlingsbasert videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi i tillegg til at jeg er mentor i kreftkompasset, får vi vite.

May Lena deltok altså på vårt første Neste steg program i 2019. – Da var jeg på et sted i livet hvor jeg var i tenkeboksen, på hva jeg skulle gjøre videre og jeg husker godt at det flere ting som gjorde en forskjell for meg i møte med Neste steg. For det første husker jeg at prosessen med å identifisere egne ressurser og egenskaper for deretter å presentere disse som en «pitch» var både uvant og vanskelig. Det er først nå jeg begynner å bli fornøyd med egen presentasjon av meg selv på LinkedIn, ler hun.

Mange spennende verktøy

Videre trekker May Lena fram mentoring og alle samtalene under og etter programmet som svært nyttig for å tydeliggjøre betydningen av egne verdier og hvor verdi-drevet hun er. – Jeg har nok visst det, men Neste steg prosessen synliggjorde både verdier, egenskaper og kompetanse, som ble viktig for valget om å jobbe videre med lederutvikling i Forsvaret, får vi vite.

En tredje ting er at Neste steg prosessen har lært meg hvordan vi kan tenke kartlegging og utvikling av egenskaper og ferdigheter. Det å møte de andre deltakerne i 2019, og senere år delta på onlinekurs og i tillegg være med på alumnitreff har gitt meg et større utbytte enn jeg med enkle ord kan forklare. Det handler om å møte folk som er opptatt av utvikling, som vil deltakerne vel, og hvor kunnskapsdeling er i kjernen, forklarer hun.

May Lena forteller at hun alltid har hatt interesse for entreprenørskap og innovasjon. I online-kurset om innovasjon fra Neste steg fikk jeg for alvor opp øynene for intraprenørskap, verktøy og metodikk som jeg i etterkant har benyttet i jobben i Forsvaret. Jeg er takknemlig for at mine ledere ga meg muligheten til å delta på dette programmet i 2019, og det føles derfor godt å kunne levere tilbake i min jobb i Forsvaret i dag. Jeg er også takknemlig for at Neste Steg har gitt meg disse mulighetene, verktøyene, nettverket og en arena hvor jeg opplever at alle vil hverandre vel. Det er et unikt tilbud som jeg kan anbefale alle på det varmeste. – Neste Steg betyr ikke at du skal ta et steg ut av Forsvaret, presiserer hun. For meg var det et faglig påfyll, en bevisstgjøringsprosess og et nettverk som jeg unner alle å få tilgang til – og bli en del av, avslutter May Lena,

Hør fra tidligere deltakere

Øyvind Blikra

Forsvarets Logistikkorganisasjon (NOR JLSG)

«Det viktigste jeg vil få frem rundt Neste steg er verdien av kurset for alle forsvarsansatte, ikke fordi det er et springbrett ut, men fordi Neste steg hjelper folk til å sette ord på egen kompetanse, som igjen gjør at folk står tryggere i jobben de skal gjøre»

Synnøve Solemdal

Student – byggingeniør

«Det å møte andre som var i lik situasjon var verdifullt, samt overraskende å se hvor mye til man har til felles, og hvor fint det var å prate med andre folk som var i samme situasjon»

Nina Haver-Løseth
Innovation, culture & learning specialist i Kongsberg Digital

«Arbeidet jeg har gjort sammen med Neste steg de siste månedene, etter at jeg virkelig skjønte hvordan Neste steg kunne brukes, har hjulpet meg veldig.»

Utforsk flere historier

____________________________________

I samarbeid med:

Se alle våre partnere

_______________________________