Alumni:

Maria Mollestad

Maria Mollestad er frisklivsveileder i bydel Nordre Aker i Oslo. Her hjelper hun folk med å skape sunne og gode vaner i hverdagen.

Hun har brukt mer enn halve livet på å bli flink til å seile fort. Det overrasker henne hvor mye annen kunnskap hun i tillegg har bygget opp for å oppnå resultatene i sporten.

Bakgrunn:

Toppidrettsutøver

I dag:

Frisklivsveileder i bydel Nordre Aker i Oslo

Toppidrettshodet

Som tidligere toppidrettsutøver var jeg i stor grad skjermet fra å se de folkehelseutfordringen vi står ovenfor i Norge i dag. Mennesker som har andre utfordringer enn det jeg opplevde i min «boble» fylt av trening, mål og en indre driv til å bli best mulig, til å seile fortest mulig. Til tross for ulike utfordringer har det overrasket meg hvor like tankeprosessene er, uansett om du jobber mot et mål som idrettsutøver eller i en helt annen sammenheng. Det er mange ting jeg kan være stolt over å ha lært, gode egenskaper som kan brukes i andre sammenhenger og som Neste steg bidro til å tydeliggjøre for meg, forteller hun.

Mollestad startet med brettseiling allerede som barn og holdt det gående helt fram til belastningsskadene gjorde det umulig å fortsette, sommeren 2019. Da hadde OL i Tokyo vært det store målet for Maria. Det å legge opp ble en stor sorg og mange tunge stunder forteller hun åpent. Jeg opplevde at ingenting kunne fylle det tomrommet som brettseilingen, satsningen og miljøet mitt var for meg. Jeg måtte finne nye ting, som kunne gjøre meg glad og gjøre meg godt. Jeg hadde på sett og vis vært føre var, tatt en bachelor i psykologi og startet på første året master parallelt med toppidrettssatsningen. Jeg fullførte masterstudiet og har i tillegg påbegynt et studium i kognitiv idrettspsykologi hvor jeg sluker alt, forteller hun.

«Som utøver jobbet jeg alltid systematisk og målrettet for å oppnå resultater, og nå bruker jeg mye av den samme tankegangen når jeg hjelper personer med livsstilsutfordringer med å nå sine mål.»

Faglig påfyll og økt bevissthet

I dag er seilbrettet byttet ut med både Yoga, ski- og fotturer ute i naturen. Jeg har lært meg å sette pris på andre ting, men det tok tid og var langt tøffere enn jeg hadde forestilt meg. Sånn sett var Neste steg et riktig program for meg der jeg var i 2019. Der møtte jeg flere andre utøvere som hadde – eller skulle legge opp, og jeg forsto at det var flere enn meg som opplevde karriereovergangen som krevende. På Neste steg fikk vi faglig påfyll og verktøy for å bli bedre kjent med oss selv, tilgang til mentor og et nytt nettverk som har bidratt til at jeg ser annerledes på meg selv som Maria eks-utøveren, nå en som er mye mer bevisst mine styrker som veileder, fagperson og medmenneske. Jobben jeg har i dag er både meningsfull og lærerik. Som utøver jobbet jeg alltid systematisk og målrettet for å oppnå resultater, og nå bruker jeg mye av den samme tankegangen når jeg hjelper personer med livsstilsutfordringer med å nå sine mål. Det gir meg stor glede, og uten glede er det vanskelig å motivere andre og seg selv, avslutter Maria med et stort smil.

Hør fra tidligere deltakere

Øyvind Blikra

Forsvarets Logistikkorganisasjon (NOR JLSG)

«Det viktigste jeg vil få frem rundt Neste steg er verdien av kurset for alle forsvarsansatte, ikke fordi det er et springbrett ut, men fordi Neste steg hjelper folk til å sette ord på egen kompetanse, som igjen gjør at folk står tryggere i jobben de skal gjøre»

Synnøve Solemdal

Student – byggingeniør

«Det å møte andre som var i lik situasjon var verdifullt, samt overraskende å se hvor mye til man har til felles, og hvor fint det var å prate med andre folk som var i samme situasjon»

Nina Haver-Løseth
Innovation, culture & learning specialist i Kongsberg Digital

«Arbeidet jeg har gjort sammen med Neste steg de siste månedene, etter at jeg virkelig skjønte hvordan Neste steg kunne brukes, har hjulpet meg veldig.»

Utforsk flere historier

____________________________________

I samarbeid med:

Se alle våre partnere

_______________________________