Vårens tredagersprogram

I tett samarbeid med Olympiatoppen og Forsvarets høgskole har vi utviklet et kurs og utdanningstilbud for toppidrettsutøvere og veteraner. Målet er at deltakerne, gjennom foredrag og workshops, skal bli bevisst sin overførbare kompetanse, og kommunisere og formidle sin kompetanse og erfaring på best mulig måte.

9.-11. mai avholdes Neste stegs tredagersprogram i Oslo, og vi har nå åpnet for å ta imot søknader. Søknadsfrist er 11. april.

Kurs

Neste steg tilbyr flere kurs og utdanningsprogram. Vårt tredagersprogram for kandidater fra Forsvaret og toppidretten arrangeres to ganger i året. De øvrige online-modulene tilbys fortløpende.

Mentorordning

Tredagersprogrammet vårt inkluderer en håndplukket mentor som følger deg i et år. Mentorene hjelper kandidaten å konkretiser og gjennomføre det vi introduserer og jobber med under kurset. Mentoren bistår med sin kunnskap, erfaring og åpner dører til sine kontakter.

Alumninettverk

Siden 2019 har vi gjennomført kurs og programmer og teller nå rundt 170 kandidater som utgjør vårt flotte alumninettverk. I tillegg til disse har vi våre eminente partnere og venner av Neste steg. 28. februar inviterer vi tidligere deltakere, mentorer og venner av Neste steg til et sosialt alumnitreff.

Neste søknadsfrist

11. april 2023

_________________

Vi tilbyr kurs og onlineprogrammer fortløpende. Se våre kurs.

Neste tredagersprogram er 9.-11. mai 2023.

«Jeg tenkte at her kan jeg hjelpe andre med å slippe å gå igjennom den samme, litt tunge, reisen som jeg var igjennom. Da meldte jeg meg som mentor, nettopp fordi jeg har gjort meg erfaringer ved å gjennomgå denne prosessen».

Helene Birkeland

Head of Consulting i Netsecurity og mentor i Neste steg

Vår filosofi

Den gylne sirkel

Slik sikrer vi livslang læring i praksis.

Kurs og utdanningstilbud for toppidrettsutøvere og veteraner

Personer fra Forsvarets høgskole, Veterantjenesten, Olympiatoppen og næringslivet har sammen utviklet et kurs og utdanningstilbud for toppidrettsutøvere og veteraner som står i karriereendring.

Sammen med engasjerte samarbeidspartnere fra næringslivet har vi utformet et kurs og et utdanningsløp som er til inspirasjon og motivasjon for deg som trenger litt ny innsikt på hvem du er og hva du kan.

I samarbeid med:

Se alle våre partnere

_______________________________